Jakt

Copyright: Ruskus kennel 2005-2014 Vi lånar inte ut några bildet till Stallet.se och likande sidor.

 

Merlots Jaktmeriter

 

2016-0805 Tollingjaktprov Tollarspecialen Forsvik 2016 Domare: Sverker Haraldsson

0:e pris Nkl

Tollingarbete

Ansmygning: Springer före fram

Tollingarbete: Allt för ofokuserat, saknar samarnetsvilja, Går ut i vattnet och stannar där

Passivitet:

Retriverarbete

Skottreaktion:

Stadga:

Fart:

Näsa:

Vattenarbete & simtecknink:

Markeringsförmåga:

Sökarbete:

Apporteringslust:

Apportgrepp:

Sammanfattning

Samarbetsvilja:Samarbetsviljan behöver förbättras

Uthållighet: Ej prövad

Sammanfattande kritik:Hunden har för dagen ingen samarbetsvilja, för att lösa tollingarbetet.

Prövning avbrytes

 

2015-10-03 Tollingjaktprov Ånnaboda Domare: Sverker Haraldsson

0:e pris Nkl

Tollingarbete

Ansmygning: Springer före ner till gömslet

Aktivitet: Brister i focus, hög fart

Passivitet: Bra

Lockarbete/stil: Kan exponera sig bättre

Retriverarbete

Skottreaktion: Bra

Stadga: Bra stadga vid skott och kast, slarvar i förflyttning

Fart: God

Näsa: Fungerar väl

Vattenarbete & simtecknink: Väljer omständiga långa vägar vid vattenarb.

Markeringsförmåga: Markerar vilt på land och vatten bra

Sökarbete: Brister i söklust, byter vilt

Apporteringslust: Upptag kan bli bättre Ok inleveranser

Apportgrepp: Slarvar med grepp, tar om flera gånger, avlämningar måste förbättras

Sammanfattning

Samarbetsvilja: räcker ej för att lösa provet

Uthållighet: Ej prövad

Sammanfattande kritik: Brister i ansmygning och tollingarbetet, Markerar vilt väl, men tar onödigt långa vägar.

Brister för dagen i samarbetsvilja med föraren.

 

2015-08-01 Tollingjaktprov Tollarspeicialen Sälen 2015 Domare: Bo Ferm

3:e pris Nkl

Tollingarbete

Ansmygning: Lite orolig, går före några meter

Aktivitet: något låg

Passivitet: TYST

Lockarbete/stil: Lagom fart

Retriverarbete

Skottreaktion: Något het

Stadga: Ej helt fast

Fart: ojämn, speciellt i söket

Näsa: Fungerar

Vattenarbete & simtecknink: Önskas bättre vattenpassion

Markeringsförmåga: Markerar och löser uppgifterna

Sökarbete: ojämnt tempo, täcker området tillfredsställande

Apporteringslust: Spontan, lite tröga inlevereringar

Apportgrepp: Lägger ner, fasta grepp

Sammanfattning

Samarbetsvilja: Kan förbettras

Uthållighet: Tillräcklig

Sammanfattande kritik: Ett ekipage som löser några uppgifter men som inte är helt skottfast.

avlämnar inte i handen och kunde önskats högre/jämnare fart i sökarbetet.

 

2014-08-01 WT Tollarspecialen 52 poäng. Delad 45:e plats av 94 startande.

Utsågs till domarens val i ruta 5. med motiveringen"in kom en förare stel som en pinne och vågade knappt andas eller göra någonting, men lämna rutan med ett stort leende" Domare där var Tina Byrsell

 

2014-07-30 FB-R i Hishult Debömare: Titti Karlström

Dummy 1

1a1 Intresse utlägg 3 Intresserad, följer utan avbrott

1a2 Vägen ut 4 Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer. Arbetar huvudsakligen i galopp.

1a3 Gripande 4 Griper direkt med hela munnen

1a4 Grepp 3 Mjukt orörligt grepp

1a5 Bärande 4 Bär mot föraren mer än halva sträckan

1a6 Vägen in 1 Avviker / återvänder ej

Dummy 2

1b1 Intresse utlägg 2 Intresserad, följer med något avbrott

1b2 Vägen ut 4 Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer. Arbetar huvudsakligen i galopp.

1b3 Gripande 4 Griper direkt med hela munnen

1b4 Grepp 3 Mjukt orörligt grepp

1b5 Bärande 5 Bär mot föraren genom hela momentet

1b6 Vägen in 5 Återvänder målinriktat i högt tempo (galopp)

Stort Föremål

2a Gripande/förarstöd 4 Griper med tidsfördröjning

2b Gripande/omtag 4 Tar omtag flera gånger

2c Grepp 4 Fast grepp

2d Vägen in 5 Bär tillbaka utan förarpåverkan

2e Lek med föremål 2 Griper/bär utan att ruska

Långt Föremål

3a Gripande/förarstöd 4 Griper med tidsfördröjning

3b Gripande/omtag 4 Tar omtag flera gånger

3c Grepp 4 Fast grepp

3d Vägen in 1 Bär ej tillbaka

3e Lek med föremål 5 Ruskar, leker, bryter ej trots förarpåverkan

Passivitet

4a Aktivitet 2 Enstaka korta aktivitetshöjningar

4b Ljud 1 Tyst

Rörligt Föremål

5a Förföljande 5 Ökar farten in mot föremålet

5b Nyfikenhet 5 Går direkt fram

5c Gripande/förarstöd 5 Griper direkt

5d Lek med föremål 2 Griper/bär utan att ruska

Passivitet/Retning

6a Intresse 3 Intresserad, följer utan avbrott

6b Ljud 1 Tyst

Sök

7a Uthållighet/tid 5 Är aktiv mer än 3 minuter

7b Marktäckning 5 Täcker av hela området/täcker mer än hela området

7c Fart 4 Växlar mellan trav och galopp

7d Engagemang 4 Aktiv med något avbrott

7e Kontakt förare 1 Ingen kontakt

Lådan

8a Respekt 2 Visar enstaka snabbt övergående respekt

8b Engagemang 2 Aktiv med flera avbrott

8c Uthållighet/tid 3 Försöker under halva/ knappt halva tiden

8d Fysiska försök 3 Fysiska försök under halva / knappt halva tiden

8e Kontakt förare 3 Några kontakttaganden

Viltintresse

9a Gripande 1 Griper ej, visar inget intresse eller undviker kontakt med vilt

9b Gripande/omtag 1 Griper ej

9c Grepp 1 Griper ej

Passivitet

10a Aktivitet 1 Står, sitter eller ligger. Iakttar omgivningen

10b Ljud 1 Tyst

Skott

11a Intresse 2 Kontroll – ingen aktivitetshöjning

11b Rädsla 1 Ingen rädsla

X Genomförd beskrivning

 

2013-11-02 Apporteringstest i Kållered Domare: Titti Karlström

En hund med fullfart. något ostrukturerat arbete, Söker marken tillräckligt för att fina och leverera 3 vilt. Tillräckligt tyst. Något omständlig avlämning på kaninen.Godkänt apporteringstest

 

2013-09-15 WT i Kuså 15 poäng.. nollor i 3 av fyra rutor pga knall...

2013-08-02 WT Tollarspecialen 10 poäng..

 

2012-08-10 WT debut på Tollarspecialen med 8 poäng.. Nästan alla minus är mattes fel.