Apollons jaktprov och apporteringstest


2001-08-11 Apollon blev godkänd i Jägareförbundets Apporteringstest. Petra Scharin startade med honom.

Domare: C-J Ekström


Föremål för test            Godkänd                         Ej Godkänd

Sök                                 X   

Apporteringslust               X   

Apportgrepp                     X   

Skottreaktion                   X   

Samarbetsvilja                 X   

Vattenarbete                    X   

Hund är som  helhet         X   

Domarens beskrivning av hunden: En arbetsvillig hund som med lite mer träning kan bli en mycket bra apportör   

Plats: Leksand   
2000-09-23 Apollon startade i Nkl i Eskilstuna.

För dagen väldigt het. Knäckte andra viltet och det var tack och hej. Väntade ej på kritik lappen.

Pris: 0

Domare: Bo Nilsson


2000-08-12 Apollon startar nybörjarklass på Tollarspecialen.


Samarbetsvilja och allmän effektivitet: Brister i samarbetsvilja, blir ej effektiv pga stor iver.

Sök: Söker i närområdet och bredd men ej på djupet

Fart: God

Uthållighet: God

Näsa: Används väl

Dirigerbarhet: Går ej i anvisad riktning

Markeringsförmåga: Utmärkt

Skottreaktion: väl ivrig

Apporteringslust: ej tillfredställande lägger ner viltet och kommer ej till föraren med det

Apportgrepp: Ej tillfredsställande

Simförmåga och arbetsvillighet i vatten: Arbetar med glädje

Hundens uppträdande under provet: En hund som för dagen är för ivrig för att få effektivitet i sitt arbete

Sammanfattande kritik: En alert hund med iver som är för hög för att få effektivitet i sitt arbete mkt gnäll, behöver mer stadga och kontakt med föraren

Pris: 0

Domare: Jan Andersson