Apollons viltspår


1999-05-22 Rörligt Öppenklass Domare: Nils-Olof Hallblom

Pris: 1 poäng: 30 Spårtid: 18 min

Sammanfattande kritik: En trevlig hund. Något osäker sträcka 1 viss iver efter skott. Används till stötande hund.


1998-07-14 Rörligt Öppenklass Domare: Sirkka-Liisa Johansson

Pris: 1 Spårtid: 17 minuter

Sammanfattande kritik: Tar snabbt an spåret, klarar sträcka 1 och vinkel 1u.a. Har ett mindre tapp på sträcka 2 men klarar. Vinkel 2 (återgång med bloduppehåll) klarar med ringnig. Sträcka 3 med bloduppehåll klarar. Vinkel 3 klaras med ringning. Sträcka 4 klaras utmärkt. Vinkel 4 med bloduppehåll utmärkt. Sträcka 5 och spårslut klaras utan tvekan. Helt skottfast. Förs i lämpligt tempo.


1998-06-05 Rörligt Öppenklass Domare: Hans Holmgren

Pris: 1 Poäng: 32 Spårtid: 19 minuter

Sammanfattande kritik: Hunden spårar något okoncentrerat.


1998-06-03 Rörligt Öppenklass Domare: Sirkka-Liisa Johansson

Pris: 1 Spårtid: 16 minuter

Sammanfattande kritik: Tar lugnt an spåret klarar sträcka 1 och vinkel 1( bloduppehåll med återgång) utmärkt. Sträcka 2 u.a. Vinkel 2 utmärkt. Sträcka 3 gör några mindre ringningar men klarar vinkel 3 inga problem. Sträcka 4 ringar och går av ( viltstörning, färsk älgspillning) förs åter av föraren, som på talat viltstörning, klarar sedan bloduppehåll på raksträcka ringar åter några gånger på sträckan men klarar. Vinkel a (bloduppehåll) ringar men klarar. Går sedan sträcka 5 till spårslut utan problem. Helt skottfast. Utmärkt tempo. Väl förd Hunden får arbete helt självständigt.


1998-05-24 Öppenklass Domare: Hans Yllén

Pris: 0

Sammanfattande kritik: Hunden fick viltkänning vid första vinkel, kunde därefter inte koncentrera sig på spårningen. Föraren bryter.

 

1997-08-01 Anlagsprov Domare: Per Wiker

Pris: 35 p GK Spårtid:17 minuter

Allmänt omdöme: En hund som vill mycket men vet inte alltid vad som är mest intressant. Spårar för det mesta noggrant men tappar periodvis motivationen för spåret. Återgår spontant till spåret och fullföljer på ett bra sätt.