Balders Funktionsbeskrivning


1999-10-10 Jaktlig unghundsbeskrivning: Beskrivare: Lena Toftling

Station A Omedelbar markering:

1 Utgång: Hunden rusar mot dummyn vid båda försöken

2 Markeringsförmåga: Hunden minns väl, söker i rätt område, hittar dummyn, vid båda försöken

3 Vilja att gripa: Hunden plockar snabbt upp dummyn vid båda försöken

4 Apportgrepp: Hunden har ett löst grepp vid båda försöken

5 Inleverering fram till 2-meters gräns: Inleverering till förares närhet sker inte vid något av de två försöken

6 Avlämning inom 2-meters gräns: Sker ej vid något av tillfällena

Station B Tolling:

1 Utgång: Hunden rusar mot apporten vid samtliga tre försöken

2 Vilja att gripa: Plockar snabbt upp, bär en bit släpper och går ifrån vid två tillfällen

3 Apportgrepp: Hunden har ett löst grepp

4 Inleverering fram till 2-meters gräns: Inleverering till förares närhet sker ej i något av fallen

5 Avlämning inom 2-meters gräns: Sker ej

6 Omväxling från tolling till apportering: Kan inte koppla om, gnäller sporadiskt

Station B Vattenmarkering:

7 Utgång: Hunden rusar i vattnet mot dummyn

8 Simteknik: Hunden simmar upprest

9 Fart i vattnet: Hunden simmar med måttlig fart

10 Markeringsförmåga: Hunden minns väl, lokaliserar snabbt dummyn

11 Vilja att gripa: Hunden plockar snabbt upp dummyn

12 Apportgrepp: Hunden har ett löst grepp

13 Inleverering fram till 2-meters gränsen: Hunden simmar in med dummyn

14 Avlämning inom 2-meters gränsen: Hunden lämnar av dummyn längre än 5 meter från föraren

Station B Passivitet:

15 Passitivitet: Upphetsad, gnäller ideligen

Station C Sökarbete:

1 Sökintresse: Hunden arbetar med hög fart

2 Vilja att gripa: Hunden plockar snabbt upp dummyn

3 Apportgrepp: Tuggar

4 Inleverering fram till 2-meters gräns: Springer omkring, hittar flera dummiesar, byte flera gånger

5 Avlämning inom 2-meters gräns: Ingen dummy levereras in till föraren

6 Marktäckning: Hunden söker av större delen av rutan

Station D Problemlösning:

1 Utgång: Hunden springer bakom gömslet

2 Vilja att finna byte: Hunden tar omedelbart upp sök/spårarbete vid gömslet

3 Sök/spårarbete: Hunden går ut på ett sök, söker en stund men lyckas inte hitta dummyn

4 Vilja att gripa:

5 Apportgrepp:

6 Inleverering fram till 2-meters gräns:

7 Avlämning inom 2-meters gränsen:

Station E Viltintresse:

1 Utgång: Hunden rusar ut mot anden

2 Vilja att gripa vid första kastet: Hunden nosar på anden nära och med intresse

3 Vilja att gripa vid andra kastet: Hunden nafsar på anden

4 Vilja att gripa vid tredje kastet: Hunden nafsar på anden

Station E Skottreaktion

5 Skottreaktion: Oberörd