Balders viltspårs meriter


2001-06-10 Rörligt Öppenklass Domare: Birgitta Rosenberg

Pris: 1 HP Spårtid: 22 minuter

Sammanfattande kritik: Tar genast an spåret klarar hela spåret på ett föredömligt sätt. Ringar utmärkt sig igenom återgångsvinkeln. Inga problem vid bloduppehållet och vinkel med bloduppehåll. Hunden spårar i ett utmärkt tempo och är välförd av sin matte. Skottfast.


2001-06-04 Rörligt Öppenklass Domare: Sirkka-Liisa Johansson

Pris: 1 Spårtid: 22 minuter

Sammanfattande kritik: Tar snabbt an spåret. Sträcka 1 och vinkel 1(återgång) klarar utmärkt. Sträcka 2 och vinkel 2 (oblodad) utan anmärkning. Sträcka 3 har en ej noterbar tappt som redes ut och klaras likaså bloduppehåll på raksträcka. Vinkel 3 utan anmärkning. Sträcka 4 och vinkel 4 inga problem. Sträcka 5 får en mindre tappt som klaras ut med ringning och går till spårslut utan problem. Skottfast. En hund som spårar utmärkt och reder ut svårigheter och tappter på ett utmärkt sätt. Välförd, får arbeta helt självständigt. Hunden är mycket reserverad men låter sig besiktas av öronmärkning och testikelstatus.

 

2001-05-23 Rörligt Öppenklass Domare: Sirkka-Liisa Johansson

Pris: 1 Spårtid: 20 minuter

Sammanfattande kritik: Tar snabbt an spåret klarar sträcka 1 och vinkel 1 utmärkt. Sträcka 2 har en mindre icke noterbar tappt, klarar vinkel 2(bloduppehåll) utmärkt. Sträcka 3 med bloduppehåll på raksträcka inga problem. Vinkel 3 utmärkt. Sträka 4 klarar vinkel 4 återgångsvinkel. Ringar metodiskt och klarar. Sträcka 5 utan problem och ringar finner viltdelen. Välförd i utmärkt tempo. Skottfast. Balder är vakt/reserverad mot domaren men låter sig besiktas av testiklar och öronmärkning. Hunden fick arbeta helt självständigt.


2001-04-18 Rörligt Anlagsklass Domare: Birgitta Rosenberg

Pris: GK Spårtid: 12 minuter

Sammanfattande kritik: En spårnoga och spårglad hund som klarar spårningen utan minsta problem. Har utmärkt kontakt med sin matte under spårarbetet.