Merlots Jaktmeriter


2016-0805 Tollingjaktprov Tollarspecialen Forsvik 2016 Domare: Sverker Haraldsson

0:e pris Nkl

    Tollingarbete

     Ansmygning: Springer före fram

   Tollingarbete: Allt för ofokuserat, saknar samarnetsvilja, Går ut i vattnet och stannar där

    Passivitet:

   Retriverarbete

     Skottreaktion:

    Stadga:

    Fart:

    Näsa:

    Vattenarbete & simtecknink:

    Markeringsförmåga:

    Sökarbete:

    Apporteringslust:

    Apportgrepp:

   Sammanfattning

     Samarbetsvilja:Samarbetsviljan behöver förbättras

    Uthållighet: Ej prövad

    Sammanfattande kritik:Hunden har för dagen ingen samarbetsvilja, för att lösa tollingarbetet.

                                    Prövning avbrytes


2015-10-03 Tollingjaktprov Ånnaboda Domare: Sverker Haraldsson

0:e pris Nkl

    Tollingarbete

     Ansmygning: Springer före ner till gömslet

    Aktivitet: Brister i focus, hög fart

    Passivitet: Bra

    Lockarbete/stil: Kan exponera sig bättre

   Retriverarbete

     Skottreaktion: Bra

    Stadga: Bra stadga vid skott och kast, slarvar i förflyttning

    Fart: God

    Näsa: Fungerar väl

    Vattenarbete & simtecknink: Väljer omständiga långa vägar vid vattenarb.

    Markeringsförmåga: Markerar vilt på land och vatten bra

    Sökarbete: Brister i söklust, byter vilt

    Apporteringslust: Upptag kan bli bättre Ok inleveranser

    Apportgrepp: Slarvar med grepp, tar om flera gånger, avlämningar måste förbättras

   Sammanfattning

     Samarbetsvilja: räcker ej för att lösa provet

    Uthållighet: Ej prövad

    Sammanfattande kritik: Brister i ansmygning och tollingarbetet, Markerar vilt väl, men tar onödigt  långa vägar.

                                    Brister för dagen i samarbetsvilja med föraren.


2015-08-01 Tollingjaktprov Tollarspeicialen Sälen 2015 Domare: Bo Ferm

3:e pris Nkl

    Tollingarbete

     Ansmygning: Lite orolig, går före några meter

    Aktivitet: något låg

    Passivitet: TYST

    Lockarbete/stil: Lagom fart

   Retriverarbete

     Skottreaktion: Något het

    Stadga: Ej helt fast

    Fart: ojämn, speciellt i söket

    Näsa: Fungerar

    Vattenarbete & simtecknink: Önskas bättre vattenpassion

    Markeringsförmåga: Markerar och löser uppgifterna

    Sökarbete: ojämnt tempo, täcker området tillfredsställande

    Apporteringslust: Spontan, lite tröga inlevereringar

    Apportgrepp: Lägger ner, fasta grepp

   Sammanfattning

     Samarbetsvilja: Kan förbettras

    Uthållighet: Tillräcklig

    Sammanfattande kritik: Ett ekipage som löser några uppgifter men som inte är helt skottfast.

                                    avlämnar   inte i handen och kunde önskats högre/jämnare fart i sökarbetet.


2014-08-01 WT Tollarspecialen 52 poäng. Delad 45:e plats av 94 startande.

Utsågs till domarens val i ruta 5. med motiveringen"in kom en förare stel som en pinne och vågade knappt andas eller göra någonting, men lämna rutan med ett stort leende" Domare där var Tina Byrsell


2014-07-30 FB-R i Hishult Debömare: Titti Karlström

    Dummy 1

    1a1 Intresse utlägg 3 Intresserad, följer utan avbrott

    1a2 Vägen ut 4 Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer. Arbetar huvudsakligen i galopp.

    1a3 Gripande 4 Griper direkt med hela munnen

    1a4 Grepp 3 Mjukt orörligt grepp

    1a5 Bärande 4 Bär mot föraren mer än halva sträckan

    1a6  Vägen in 1 Avviker / återvänder ej

    Dummy 2

    1b1 Intresse utlägg 2 Intresserad, följer med något avbrott

    1b2 Vägen ut 4 Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer. Arbetar huvudsakligen i galopp.

    1b3 Gripande 4 Griper direkt med hela munnen

    1b4 Grepp 3 Mjukt orörligt grepp

    1b5 Bärande 5 Bär mot föraren genom hela momentet

    1b6 Vägen in 5 Återvänder målinriktat i högt tempo (galopp)

    Stort Föremål

    2a Gripande/förarstöd 4 Griper med tidsfördröjning

    2b Gripande/omtag 4 Tar omtag flera gånger

    2c Grepp 4 Fast grepp

    2d Vägen in 5 Bär tillbaka utan förarpåverkan

    2e Lek med föremål 2 Griper/bär utan att ruska

    Långt Föremål

    3a Gripande/förarstöd 4 Griper med tidsfördröjning

    3b Gripande/omtag 4 Tar omtag flera gånger

    3c Grepp 4 Fast grepp

    3d Vägen in 1 Bär ej tillbaka

    3e Lek med föremål 5 Ruskar, leker, bryter ej trots förarpåverkan

    Passivitet

    4a Aktivitet 2 Enstaka korta aktivitetshöjningar

    4b Ljud 1 Tyst

    Rörligt Föremål

    5a Förföljande 5 Ökar farten in mot föremålet

    5b Nyfikenhet 5 Går direkt fram

    5c Gripande/förarstöd 5 Griper direkt

    5d Lek med föremål 2 Griper/bär utan att ruska

    Passivitet/Retning

    6a Intresse 3 Intresserad, följer utan avbrott

    6b Ljud 1 Tyst

    Sök

    7a Uthållighet/tid 5 Är aktiv mer än 3 minuter

    7b Marktäckning 5 Täcker av hela området/täcker mer än hela området

    7c Fart 4 Växlar mellan trav och galopp

    7d Engagemang 4 Aktiv med något avbrott

    7e Kontakt förare 1 Ingen kontakt

    Lådan

    8a Respekt 2 Visar enstaka snabbt övergående respekt

    8b Engagemang 2 Aktiv med flera avbrott

    8c Uthållighet/tid 3 Försöker under halva/ knappt halva tiden

    8d Fysiska försök 3 Fysiska försök under halva / knappt halva tiden

    8e Kontakt förare 3 Några kontakttaganden

    Viltintresse

    9a Gripande 1 Griper ej, visar inget intresse eller undviker kontakt med vilt

    9b Gripande/omtag 1 Griper ej

    9c Grepp 1 Griper ej

    Passivitet

    10a Aktivitet 1 Står, sitter eller ligger. Iakttar omgivningen

    10b Ljud 1 Tyst

    Skott

    11a Intresse 2 Kontroll – ingen aktivitetshöjning

    11b Rädsla 1 Ingen rädsla

    X Genomförd beskrivning


2013-11-02 Apporteringstest i Kållered Domare: Titti Karlström

En hund med fullfart. något ostrukturerat arbete, Söker marken tillräckligt för att fina och leverera 3 vilt. Tillräckligt tyst. Något omständlig avlämning på kaninen.Godkänt apporteringstest


2013-09-15 WT i Kuså 15 poäng.. nollor i 3 av fyra rutor pga knall...

 

2013-08-02 WT Tollarspecialen 10 poäng..


2012-08-10 WT debut på Tollarspecialen med 8 poäng.. Nästan alla minus är mattes fel.